Πινακίδα Ρυμουλκούμενων Οχημάτων

Η GT trailer & towbars είναι εναρμονισμένη με τις κρατικές πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας νέου τύπου, σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία ρυμουλκούμενων οχημάτων Γ9 /46447/2397 που θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Μάρτιο του 2020.